Kätie Nilsson

Olvonvägen 1
Stora Skipås
30572 Steninge

Tel: 035-51805
Mobil: 0709-149736
E-post: katie.s.nilsson@gmail.com

Mina grafiska blad är fragment från resor, möten och upplevelser. Som betraktare får du följa med där färg och form blir färdmedlet.
Grafik är en långsam process, och mycket kan hända under arbetets gång, vilket kan omvandla den idé jag hade från början. Det blir
en dialog mellan mig och materi-alet. De grafiska verken trycker
jag i den stora koppartryckspres-sen, som är placerad i ateljén.
Välkommen på besök.
Ring gärna innan.